Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 


 

Obchodní podmínky

 

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.dily-pro-notebooky.cz je:


 
 
 
 

Nejsme plátci DPH.

Kontaktní údaje:

e-mail: obchod@dily-pro-notebooky.cz

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 
 1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.dily-pro-notebooky.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamační řádem (viz.níže) internetového obchodu www.dily-pro-notebooky.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. Reklamační řád internetového obchodu www.dily-pro-notebooky.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 1. Kupující má právo, ve smyslu § 1829 občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Toto zboží může vrátit jen s podmínkou nepoškození, bez známek užívání. Po obdržení zboží  je zákazníkovi vrácena cena  za zboží a přepravu.
 2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odeslání poštou je rozhodující poštovní razítko zásilky, v případě odeslání dopravcem pak datum nakládky z transportních dokladů dopravce.

Odstoupení od kupní smlouvy v návrhu ze strany prodávajícího

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v těchto případech:
  • při nemožnosti plnění - vis maior  (zákazník je ihned informován)
  • v případě, že nejsou vyplněny dostatečně údaje pro doručení zboží (registrační formulář)
  • v případech předešlého nevyzvednutí zásilky

 

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí právním řádem ČR, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, http://www.coi.cz.

 

Reklamační řád

  1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.dily-pro-notebooky.cz

 

  1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

 

  1. Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

 

  1. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.

 

 1. Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada je kupující povinen oznámit zjištěné závady na email: obchod@dily-pro-notebooky.cz

Do 24 hodin po obdržení zprávy (mino dny pracovního volna, pracovního klidu a svátků) bude kupující informován o dalším postupu.

V případě oprávněné reklamace bude opravené nebo nové zboží zasláno zpět na náklady prodávajícího . Zboží zasílané na reklamaci nelze vracet na dobírku. Toto nebude přijato.

8.   Prodávajíci nepřebírá odpovědnost za vady vzniklé neodbornou manipulací, nedodržením návodu k užívání a obsluze (ji-li dodán) a viditelným mechanickým poškozením.